Vox Pop: Junta shares views on Arpita Khan wedding, DDLJ, Priyanka-Katrina and more