Spoiler Alert

Spoiler

Shaurya Aur Anokhi: Devi to rift Shaurya-Anokhi apart 

Star Plus' TV serial Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani will see Devi planning and plotting against Shaurya and Anokhi.

Subscribe Here

Enter your e-mail address below.