SHAKHI

TV News

MUMBAI: Karanvir Sharma is currently seen as Shaurya in Star Plus' show Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani. The actor is paired...

read more

21 Jun 2021 09:11 PM | Shruti Sampat
TV News

MUMBAI: Karanvir Sharma is currently seen as Shaurya in Star Plus' show Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani. The actor is paired...

read more

18 Jun 2021 01:09 AM | Shruti Sampat
TV News

MUMBAI: Karanvir Sharma is currently seen as Shaurya in Star Plus' show Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani. The actor is paired...

read more

21 Jun 2021 09:11 PM | Shruti Sampat
TV News

MUMBAI: Karanvir Sharma is currently seen as Shaurya in Star Plus' show Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani. The actor is paired...

read more

18 Jun 2021 01:09 AM | Shruti Sampat