Spoiler Alert

Spoiler

Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani: Shagun brainwashes Anokhi AGAINST Shaurya

In the upcoming episode of Shaurya Aur Anokhi Ki Kahani, Shagun will be seen brainwashing Anokhi against Shaurya.

Subscribe Here

Enter your e-mail address below.